POWIAT WSCHOWSKI
Strona Główna  |  Szukaj  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  O serwisie  |  Administracja
Praca z rokiem: 

Publicznie dostępny wykaz danych

TYP KARTY OPIS KARTY
Wnioski o wydanie decyzji, Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego.
Decyzje i postanowienia, Wskazania lokalizacyjne
Projekty: polityk, strategii, planów lub programów
Polityki, strategie, plany lub programy
Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Analizy porealizacyjne, Przeglądy ekologiczne,Raporty o bezpieczeństwie, Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych, Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów
Prognozy oddziaływania na środowisko, Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, Opracowania ekofizjograficzne, Rejestry substancji niebezpiecznych, Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, Rejestry poważnych awarii
Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia
Inne dokumenty


Strona Główna  |  Szukaj  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  O serwisie  |  Administracja